Logo Begraafplaatsenonline.

Begraafplaatsenonline
Begraafplaatsbeheerders

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders

Informatie voor begraafplaatsbeheerders

Deze pagina bevat informatie voor begraafplaatsbeheerders, o.a. over het toevoegen en aanpassen van begraafplaatspagina's en -databases. Er is ook een pagina met informatie voor nabestaanden.

1. Apps

2. Auteursrecht, databankenrecht en voorwaarden

3. Begraafplaats toevoegen

4. Begraafplaats updaten

5. Contact

6. Contract en facturering

7. Database toevoegen

8. Database updaten

9. Informatiezuilen

10. Kosten

11. Plattegronden

12. Privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

13. QR-code

14. Software

15. Virtuele graven

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders