Logo Begraafplaatsenonline.

Begraafplaatsenonline
Begraafplaatsbeheerders

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders

Informatie voor begraafplaatsbeheerders

Deze pagina bevat informatie voor begraafplaatsbeheerders, o.a. over het toevoegen en aanpassen van begraafplaatspagina's en -databases. Er is ook een pagina met informatie voor nabestaanden.

1. Apps

2. Auteursrecht, databankenrecht en voorwaarden

3. Begraafplaats toevoegen

4. Begraafplaats updaten

5. Contact

6. Contract en facturering

7. Database toevoegen

8. Database updaten

9. Informatiezuilen

10. Klantgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

11. Kosten

12. Plattegronden

13. Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

14. QR-code

15. Software

16. Virtuele graven

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders