Logo Begraafplaatsenonline.

Begraafplaatsenonline
Begraafplaatsbeheerders

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders

Informatie voor begraafplaatsbeheerders

Deze pagina bevat informatie voor begraafplaatsbeheerders, o.a. over het toevoegen en aanpassen van begraafplaatspagina's en -databases. Er is ook een pagina met informatie voor nabestaanden.

1. Apps

2. Auteursrecht, databankenrecht en voorwaarden

3. Begraafplaats toevoegen

4. Begraafplaats updaten

5. Contact

6. Contract en facturering

7. Database toevoegen

8. Database updaten

9. Foto's toevoegen

10. Informatiezuilen

11. Klantgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

12. Kosten

13. Plattegronden

14. Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

15. QR-code

16. Slimme begraafplaatsen

17. Software

18. Standaarden

19. Virtuele graven

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders