Hoofdpagina | Formulieren

Formulieren

Met behulp van de formulieren op deze pagina kunt u uw begraafplaatsdatabase en/of -pagina eenvoudig toevoegen of updaten.

Het gebruik van deze beveiligde formulieren is verplicht. Alléén als u gebruikt maakt van de onderstaande formulieren kunnen wij de afzender controleren. Zo voorkomen we dat onbevoegden uw pagina en/of database aanpassen.

Aanmeldingsformulier

Met dit aanmeldingsformulier kunt u een nieuwe begraafplaats op Begraafplaatsenonline zetten.

De URL van dit formulier is:
https://www.begraafplaatsenonline.nl/toevoegen.html

Wijzigingsformulier (ingekort)

U kunt dit sterk ingekorte wijzigingsformulier gebruiken als u alléén de database(s) van uw begraafplaats(en) wilt updaten.

Wilt u meerdere begraafplaatsdatabases tegelijkertijd updaten? Vul dan achter "postcode" alle postcodes in van de begraafplaatsen die u wilt updaten. Gebruik alstublieft een komma als scheidingsteken.

De URL van dit formulier is:
https://www.begraafplaatsenonline.nl/update.html

Wijzigingsformulier (uitgebreid)

Met dit uitgebreide wijzigingsformulier kunt u alle onderdelen van uw bestaande begraafplaatspagina én -database wijzigen.

Wilt u meerdere begraafplaatsen tegelijkertijd en op precies dezelfde wijze aanpassen? Vul dan achter "postcode" alle postcodes in van de begraafplaatsen die u wilt wijzigen. Gebruik een komma als scheidingsteken. Vul daarnaast alstublieft alléén uw e-mailadres in én de velden die u wilt updaten. Laat de rest van het formulier leeg.

De URL van dit formulier is:
https://www.begraafplaatsenonline.nl/aanpassen.html

Mutatieformulier factureringsgegevens

Met dit mutatieformulier houdt u de NAW- en factureringsgegevens die Begraafplaatsenonline van u heeft up-to-date. De informatie die u met dit formulier verstuurt verschijnt niet op het internet.

De URL van dit formulier is:
https://www.begraafplaatsenonline.nl/factureringsgegevens.html

Hoofdpagina | Formulieren