Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders | Zelf updaten

Zelf updaten met FileZilla

Bent u een gemeentelijke begraafplaatsbeheerder? Of bent u softwareleverancier? Dan kunt u zelf, dus zonder tussenkomst van Begraafplaatsenonline, uw eigen databases of de databases van uw klanten updaten (1,2) met bijvoorbeeld FileZilla, een gratis en opensource FTP-, FTPS en SFTP-programma voor FreeBSD, Linux, Mac en Windows. Hoe u dat doet leest u hieronder...

Stap 1. Download, installeer en configureer

Als u dat nog niet gedaan heeft: ga naar de projectpagina van FileZilla en download en installeer (3) het programma. Configureer daarna het programma met behulp van de informatie die u van Begraafplaatsenonline heeft ontvangen.

Stap 2. Maak verbinding

Start FileZilla, klik op File, open de Site Manager, selecteer uw account en klik op Connect.

Open de Site Manager.

Geef vervolgens het wachtwoord in en klik op OK.

Geef het wachtwoord in.

Als u de eerste keer inlogt dient u het het certificaat van de hostingprovider van Begraafplaatsenonline te accepteren. Dat doet u door "Allways trust this certificate in future sessions" aan te vinken.

Stap 3. Vind uw nieuwe exportbestand

In het linker deel van uw scherm ziet u nu de Local site, dat is de directory(structuur) van uw eigen computer of netwerk.

In het rechter deel is de Remote site zichtbaar, dat is uw directory op de webserver van Begraafplaatsenonline.

In die directory staan altijd minimaal 3 bestanden:

 • .ftpquota
 • één of meer oude, te vervangen export-/databasebestand(en) met de extensie .txt
 • index.html

Ga nu in het linker deel van het scherm (= Local site) op zoek naar de directory waarin het database-/exportbestand staat dat u heeft aangemaakt. De naam van dat bestand bestaat altijd uit (respectievelijk):

 • postcode
 • underscore
 • naam van de begraafplaats
 • punt
 • txt

Kunt u het nieuwe exportbestand dat u heeft aangemaakt niet vinden op uw eigen computer of netwerk? Neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Stap 4. Overschrijf het oude exportbestand

Zorg ervoor dat het zgn. transfer type (zie het icoontje direct naast het slotje, rechtsonder in het scherm) op Auto of ASCII staat.

Klik daarna in het linker deel van het scherm (= Local site) op het exportbestand (of de exportbestanden) waarmee u wilt updaten. Houd de muisknop ingedrukt en sleep het bestand naar het rechter deel van het scherm (= Remote site). FileZilla zal u nu vragen of u het oude bestand op de webserver van Begraafplaatsenonline wilt overschrijven.

Klik op: OK.

Stap 5. Controleer het resultaat

Ga naar uw begraafplaatspagina en zoek op (een deel van) een naam of datum waarvan u weet dat die onlangs is toegevoegd aan uw database. Komt de betreffende naam of datum in het zoekresultaat voor? Dan is uw update geslaagd.

Mogelijke problemen

1. Geen zoekresultaten

Levert een zoekopdracht geen resultaten en geen foutmelding op? Dan heeft uw exportbestand waarschijnlijk een verkeerde karakterset.

De zgn. karakterset van uw exportbestand moet UTF-8 (zonder BOM) zijn. Als u niet weet wat de karakterset van uw exportbestand is, of als u niet weet hoe u die moet wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt het eventueel ook aan uw eigen systeembeheerder vragen.


2. Onvolledige zoekresultaten

Als uw zoekresultaat onvolledig is, bevat uw exportbestand vrijwel altijd één of meer witregels. Controleer het bestand in een tekstverwerker, verwijder de witregel(s), sla het exportbestand opnieuw op (let op de juiste naam en karakterset) en overschrijf het oude bestand in uw directory op Begraafplaatsenonline met het nieuwe, door u aangepaste exportbestand.


3. Oude zoekresultaten

Als uw zoekopdracht oude zoekresultaten geeft, dan heeft u uw exportbestand niet overschreven (bijv. omdat u een verkeerde bestandsnaam heeft gebruikt) of zit het oude exportbestand nog in het geheugen van uw browser.

U kunt de juiste naam van uw exportbestand eenvoudig achterhalen door met uw browser naar uw begraafplaatspagina te gaan. De bestandsnaam van die webpagina (het laatste deel van het internetadres in de adresbalk van uw browser) bevat uitsluitend cijfers en kleine letters en bestaat altijd uit (respectievelijk):

 • postcode
 • underscore
 • naam van de begraafplaats
 • punt
 • php

Uw exportbestand dient precies dezelfde naam te hebben, maar met één uitzondering: de bestandsextensie. Die moet .txt in plaats van .php zijn.

Het is ook mogelijk dat uw oude begraafplaatspagina nog in het geheugen van uw computer zit. In dat geval dient u dat geheugen, ook wel "cache" genoemd, eerst te legen. Dat doet u in de meeste browsers met de toetscombinatie Ctrl + Shift + Del (Windows) of Command + Shift + Delete (Mac).


4. .ftpquota en/of index.html verwijderd

De bestanden .ftpquota en index.html in uw directory op onze webserver zijn niet-kritische systeembestanden. Maar laat u het ons wel even weten als u ze per ongeluk verwijderd of gewijzigd heeft? Dan zetten wij de oorspronkelijke bestanden zo snel mogelijk weer terug.

Voetnoten

 1. Deze functie is alléén beschikbaar voor gemeenten en softwareleveranciers.
 2. U kunt het update-proces ook automatiseren met behulp van WinSCP.
 3. Download en installeer het juiste programma en verzeker u ervan dat het geen schadelijke code (virus of malware) bevat.

Hoofdpagina | Begraafplaatsbeheerders | Zelf updaten